JUDr. JOZEF ŠEVČÍK
mediátor - právnik

ev. č. 1284 v Zozname mediátorov Ministerstva spravodlivosti SR

Mediačná kancelária JUDr. Jozef Ševčík Vám poskytuje možnosť mimosúdneho riešenia sporov, konfliktov a nezhôd hlavne v oblastiach občianskeho, obchodného, rodinného a pracovného práva, pričom nezáleží na tom, či ste na strane žalobcu alebo žalovaného. Cieľom je dosiahnutie mimosúdnej dohody rýchlo, diskrétne a za nižších finančných nákladov ako pri súdnom konaní.
_________________________________________________________________________________________________________

"Stojíme na rázcestí v každej minúte, v každej hodine, každý deň sa rozhodujeme. Každé rozhodnutie je v súlade so súhrnom hodnôt, ktoré sme si vybrali, aby vládli nášmu životu. Keď si vyberáme tento súhrn hodnôt, vtedy robíme najväčšie rozhodnutie svojho života."

(Benjamin Franklin)


KONTAKTNÉ ÚDAJE

Kontaktné údaje:

Mediačná kancelária
JUDr. Jozef Ševčík
Diviaky nad Nitricou 81
972 25 Diviaky nad Nitricou

DIČ: 105242300

Tel: 0905 568 519

E-mail: jozefsevcik@seznam.cz
judr.sevcik.med@gmail.com