na stránkach mediačnej kancelárie JUDr. Jozef Ševčík, prostredníctvom ktorých Vám priblížime proces mediácie ako alternatívneho riešenia sporov a konfliktov. Prinášame Vám základné informácie o tom, aké mimosúdne spôsoby riešenia Vám vieme ponúknuť.

___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Pri výkone služieb mediátora uplatňujeme poznatky a vedomosti získané nielen počas štúdia práva, ale aj skúsenosti získané niekoľkoročným pôsobením na rôznych postoch pri výkone profesijných činností, hlavne v oblasti obchodného manažmentu a taktiež poznatky nadobudnuté množstvom absolvovaných vzdelávacích kurzov.

Ľudský prístup a skúsenosti sú zárukou toho, že pri riešení Vašich životných situácií Vám dokážeme nielen pomôcť, ale taktiež Vás usmerniť, ako konfliktom a sporom v budúcnosti predchádzať.

___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

  • dobrovoľnosť
  • rovnosť
  • nižšie náklady ako pri súdnom konaní
  • dôvernosť
  • mediáciu možno kedykoľvek prerušiť alebo ukončiť
  • každá zo strán vychádza zo sporu ako víťaz

 

 

 

 

Požiadavky kladené na profesionálny a morálny kredit vykonávateľa ako jedného z najefektívnejších alternatívnych prostriedkov riešenia konfliktov a sporov.
 

 

mediator_prievidza_jozef_sevcik_uvod_2

___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________